Rasfoire documente

Decizia 52/2011 privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Ovidiu Virgil Drăgănescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 271 din 18-apr-2011

Decretul 432/2011 privind acordarea Drapelului de luptă Bazei 91 Logistică a Forţelor Aeriene

publicat in M.Of. 271 din 18-apr-2011

Decretul 433/2011 privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 200 Sprijin ''Istriţa''

publicat in M.Of. 271 din 18-apr-2011

Decretul 434/2011 privind acordarea Drapelului de luptă Statului Major al Forţelor Terestre

publicat in M.Of. 271 din 18-apr-2011

Decretul 435/2011 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 271 din 18-apr-2011

Decretul 436/2011 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 271 din 18-apr-2011

Decretul 437/2011 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 271 din 18-apr-2011

Decretul 438/2011 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 271 din 18-apr-2011

Decretul 439/2011 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 271 din 18-apr-2011

Decretul 440/2011 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 271 din 18-apr-2011

Decretul 441/2011 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 271 din 18-apr-2011

Decizia 51/2011 privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 270/2010 pentru constituirea Comitetului interministerial privind procesul de reformare a legislaţiei şi procedurilor din domeniul restituirii proprietăţilor

publicat in M.Of. 271 din 18-apr-2011

Ordinul 1865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2011

publicat in M.Of. 271 din 18-apr-2011

Ordinul 1967/2011 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular

publicat in M.Of. 271 din 18-apr-2011