Rasfoire documente

Decizia 242/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 7 şi 10 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 261 din 13-apr-2011

Decizia 125/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 8 lit. c) şi alin. 9 şi 10 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 261 din 13-apr-2011

Decizia 121/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

publicat in M.Of. 261 din 13-apr-2011

Decizia 119/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 277 şi art. 278^1 alin. 2 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 261 din 13-apr-2011

Decizia 164/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 40 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, ale art. 305 din Codul de procedură civilă şi ale art. 4 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 261 din 13-apr-2011

Decizia 168/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (1) lit. a), p) şi r) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 261 din 13-apr-2011

Decizia 214/2011 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1114 din Codul civil şi art. 589 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 261 din 13-apr-2011