Rasfoire documente

Hotarirea 284/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.394/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice din domeniul infrastructurii de transport

publicat in M.Of. 240 din 06-apr-2011

Ordinul 3991/2011 privind sesiunea specială de bacalaureat 2011 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale

publicat in M.Of. 240 din 06-apr-2011

Ordonanta urgenta 34/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011

publicat in M.Of. 240 din 06-apr-2011

Ordinul 17/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor pentru anul 2011, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2011

publicat in M.Of. 240 din 06-apr-2011

Decizia 226/2011 privind sancţionarea Societăţii Comerciale ''Broker de Asigurare Fortzaas'' - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

publicat in M.Of. 240 din 06-apr-2011

Decizia 227/2011 privind retragerea aprobării acordate domnului Sărman Ciprian Vasile, director executiv al Societăţii Comerciale ''Broker de Asigurare Fortzaas''- S.R.L.

publicat in M.Of. 240 din 06-apr-2011

Sentinta civila 1603/2008 a Curţii de apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal

publicat in M.Of. 240 din 06-apr-2011

Incheiere din 2009 pentru soluţionarea cererii formulate de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor de lămurire a dispozitivului sentinţei civile nr. 1603/2008

publicat in M.Of. 240 din 06-apr-2011

Decizia 471/2009 [R] privind examinarea recursului declarat de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor şi Guvernul României împotriva Sentinţei civile nr. 1.603 din 27 mai 2008

publicat in M.Of. 240 din 06-apr-2011

Decizia 3952/2009 [R] privind examinarea contestaţiilor în anulare formulate de Guvernul României şi Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor împotriva Deciziei nr. 471 din 30 ianuarie 2009

publicat in M.Of. 240 din 06-apr-2011

Decizia 1700/2010 [R] privind examinarea recursului declarat de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor împotriva încheierii din 2 iunie 2009

publicat in M.Of. 240 din 06-apr-2011

Actul din 2011 CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2010, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

publicat in M.Of. 240 din 06-apr-2011