Rasfoire documente

Program din 2011 DE ACŢIUNI PE ANUL 2011 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public

publicat in M.Of. 144 din 25-feb-2011

Decizia 79/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 189 din Codul penal

publicat in M.Of. 144 din 25-feb-2011

Decizia 92/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 3 din Codul penal şi art. 148 alin. 1 lit. d) şi f) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 144 din 25-feb-2011

Decizia 93/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 385^14 alin. 1^1 şi art. 385^6 alin. 2 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 144 din 25-feb-2011

Hotarirea 102/2011 pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2011 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public

publicat in M.Of. 144 din 25-feb-2011

Hotarirea 103/2011 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor sectoare de drum, trecute din domeniul public al municipiului Braşov în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

publicat in M.Of. 144 din 25-feb-2011

Hotarirea 104/2011 privind aprobarea realizării de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de date de arie extinsă

publicat in M.Of. 144 din 25-feb-2011

Hotarirea 145/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor

publicat in M.Of. 144 din 25-feb-2011

Hotarirea 148/2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului

publicat in M.Of. 144 din 25-feb-2011