Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2011 privind instituirea unor măsuri de combatere a proliferării substanţelor/produselor noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate, precum şi de prevenire a consumului acestora

publicat in M.Of. 123 din 17-feb-2011

Norme Metodologice din 2011 privind instituirea unor măsuri de combatere a proliferării substanţelor/produselor noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate, precum şi de prevenire a consumului acestora

publicat in M.Of. 123 din 17-feb-2011

Norme Metodologice din 2011 privind instituirea unor măsuri de combatere a proliferării substanţelor/produselor noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate, precum şi de prevenire a consumului acestora

publicat in M.Of. 123 din 17-feb-2011

Norme Metodologice din 2011 privind instituirea unor măsuri de combatere a proliferării substanţelor/produselor noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate, precum şi de prevenire a consumului acestora

publicat in M.Of. 123 din 17-feb-2011

Norme Metodologice din 2011 privind instituirea unor măsuri de combatere a proliferării substanţelor/produselor noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate, precum şi de prevenire a consumului acestora

publicat in M.Of. 123 din 17-feb-2011

Norme Metodologice din 2011 privind instituirea unor măsuri de combatere a proliferării substanţelor/produselor noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate, precum şi de prevenire a consumului acestora

publicat in M.Of. 123 din 17-feb-2011

Hotarirea 117/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi a Listei programelor finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2011

publicat in M.Of. 123 din 17-feb-2011

Hotarirea 118/2011 privind aprobarea condiţiilor de acreditare a oficiilor pentru depunerea ''Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate'', precum şi privind răspunderea în gestionarea informaţiilor din declaraţie

publicat in M.Of. 123 din 17-feb-2011

Instructiunile 1/2011 privind menţinerea în activitate ca titular peste vârsta standard de pensionare

publicat in M.Of. 123 din 17-feb-2011

Instructiunile 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice

publicat in M.Of. 123 din 17-feb-2011

Ordinul 121/2011 pentru constituirea echipelor mixte ce vor efectua controale, conform competenţelor legale, în locurile şi/sau în mediile în care se produc, se comercializează, se utilizează sau se consumă substanţe şi/sau produse noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate

publicat in M.Of. 123 din 17-feb-2011

Ordinul 37/2011 pentru constituirea echipelor mixte ce vor efectua controale, conform competenţelor legale, în locurile şi/sau în mediile în care se produc, se comercializează, se utilizează sau se consumă substanţe şi/sau produse noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate

publicat in M.Of. 123 din 17-feb-2011

Ordinul 1647/2011 pentru constituirea echipelor mixte ce vor efectua controale, conform competenţelor legale, în locurile şi/sau în mediile în care se produc, se comercializează, se utilizează sau se consumă substanţe şi/sau produse noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate

publicat in M.Of. 123 din 17-feb-2011

Ordinul 43/2011 pentru constituirea echipelor mixte ce vor efectua controale, conform competenţelor legale, în locurile şi/sau în mediile în care se produc, se comercializează, se utilizează sau se consumă substanţe şi/sau produse noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate

publicat in M.Of. 123 din 17-feb-2011

Ordinul 8/2011 pentru constituirea echipelor mixte ce vor efectua controale, conform competenţelor legale, în locurile şi/sau în mediile în care se produc, se comercializează, se utilizează sau se consumă substanţe şi/sau produse noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate

publicat in M.Of. 123 din 17-feb-2011

Ordinul 1/239/2011 pentru constituirea echipelor mixte ce vor efectua controale, conform competenţelor legale, în locurile şi/sau în mediile în care se produc, se comercializează, se utilizează sau se consumă substanţe şi/sau produse noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate

publicat in M.Of. 123 din 17-feb-2011