Rasfoire documente

Hotarirea 1197/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi

publicat in M.Of. 854 din 21-dec-2010

Hotarirea 1183/2010 privind aprobarea listei cuprinzând proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial ''Mediu'' pentru care se aplică prevederile art. 52 alin. (9) lit. b) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale art. 54 alin. (91) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

publicat in M.Of. 854 din 21-dec-2010

Hotarirea 1264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, ''Medium Term Notes''

publicat in M.Of. 854 din 21-dec-2010

Legea 246/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

publicat in M.Of. 854 din 21-dec-2010

Decretul 1207/2010 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

publicat in M.Of. 854 din 21-dec-2010

Legea 251/2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate transfrontaliere şi a terorismului internaţional, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2009

publicat in M.Of. 854 din 21-dec-2010

Acord din 2009 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate transfrontaliere şi a terorismului internaţional

publicat in M.Of. 854 din 21-dec-2010

Decretul 1212/2010 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate transfrontaliere şi a terorismului internaţional, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2009

publicat in M.Of. 854 din 21-dec-2010

Decretul 1149/2010 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 854 din 21-dec-2010