Rasfoire documente

Norma din 2010 de securitate nucleară privind amplasarea centralelor nuclearoelectrice

publicat in M.Of. 836 din 14-dec-2010

Hotarirea 1210/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A., Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti ''Metrorex'' - S.A. şi Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 836 din 14-dec-2010

Ordinul 334/2010 pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind amplasarea centralelor nuclearoelectrice

publicat in M.Of. 836 din 14-dec-2010

Ordinul 1447/2010 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 894/2006 pentru aprobarea Reglementărilor privind exportul medicamentelor de uz uman

publicat in M.Of. 836 din 14-dec-2010

Ordinul 1449/2010 pentru modificarea şi completarea Procedurii de eliberare a autorizaţiilor de import paralel pentru medicamente de uz uman, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.962/2008

publicat in M.Of. 836 din 14-dec-2010

Ordinul 1191/2010 pentru completarea Ordinului guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 34/2008 privind desemnarea sistemelor care intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare

publicat in M.Of. 836 din 14-dec-2010