Rasfoire documente

Decizia 3/2010 privind componenţa comisiei de experţi a Colegiului Medicilor Dentişti din România

publicat in M.Of. 80 din 05-feb-2010

Metodologie din 2010 de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole

publicat in M.Of. 80 din 05-feb-2010

Decizia 54/2010 privind modificarea şi completarea Regulamentului personalului operator al staţiilor de radiocomunicaţii din România, aprobat prin Decizia preşedintelui inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 699/2005

publicat in M.Of. 80 din 05-feb-2010

Decretul 43/2010 privind rechemarea unui ambasador

publicat in M.Of. 80 din 05-feb-2010

Hotarirea 56/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea producătorilor de energie electrică şi termică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin înfiinţarea Companiei Naţionale Electra - S.A. şi Companiei Naţionale Hidroenergetica - S.A.

publicat in M.Of. 80 din 05-feb-2010

Hotarirea 77/2010 privind aprobarea Programului anual de marketing şi promovare şi a Programului anual de dezvoltare a destinaţiilor şi a produselor turistice

publicat in M.Of. 80 din 05-feb-2010

Decizia 63/2010 pentru eliberarea domnului Zeno-Karl Pinter din funcţia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice

publicat in M.Of. 80 din 05-feb-2010

Decizia 64/2010 pentru numirea domnului Helge Dirk Fleischer în funcţia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice

publicat in M.Of. 80 din 05-feb-2010

Decizia 65/2010 pentru eliberarea domnului Valentin Platon din funcţia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice

publicat in M.Of. 80 din 05-feb-2010

Decizia 66/2010 pentru numirea domnului Sali Negiat în funcţia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice

publicat in M.Of. 80 din 05-feb-2010

Ordinul 3066/2010 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole

publicat in M.Of. 80 din 05-feb-2010

Decizia 82/2010 privind aprobarea cererii de încetare a activităţii şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale ''Daniela Ioniţă - Broker de Asigurare'' - S.R.L.

publicat in M.Of. 80 din 05-feb-2010

Decizia 92/2010 privind sancţionarea cu interzicerea temporară a exercitării activităţii Societăţii Comerciale UNIBROKER DOBROGEA - Broker de Asigurare şi Reasigurare - S.R.L.

publicat in M.Of. 80 din 05-feb-2010