Rasfoire documente

Contract-Cadru din 2010 pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid

publicat in M.Of. 775 din 19-noi-2010

Legea 222/2010 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

publicat in M.Of. 775 din 19-noi-2010

Decretul 1105/2010 privind promulgarea Legii pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

publicat in M.Of. 775 din 19-noi-2010

Decizia 1218/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15-20, art. 28 alin. (2), art. 29, art. 31-34 şi ale art. 39 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 775 din 19-noi-2010

Decizia 1219/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 775 din 19-noi-2010

Decizia 1222/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 84 alin. (1) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 775 din 19-noi-2010

Decizia 1223/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) şi art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 775 din 19-noi-2010

Decizia 1398/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 254 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 775 din 19-noi-2010

Decizia 1399/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

publicat in M.Of. 775 din 19-noi-2010

Ordonanta urgenta 101/2010 privind ratificarea Protocolului, semnat la Chişinău la 5 noiembrie 2010, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la principiile colaborării în domeniul transportului feroviar, încheiat la Chişinău la 21 februarie 1995

publicat in M.Of. 775 din 19-noi-2010

Hotarirea 1058/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie ''Varianta ocolitoare Carei km 0+000-km 10+459''

publicat in M.Of. 775 din 19-noi-2010

Hotarirea 1063/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie ''Varianta ocolitoare Valea lui Mihai km 0+000-km 3+417''

publicat in M.Of. 775 din 19-noi-2010

Ordinul 163/2010 privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid pentru anul 2011

publicat in M.Of. 775 din 19-noi-2010

Protocol din 2010 pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la principiile colaborării în domeniul transportului feroviar, încheiat la Chişinău la 21 februarie 1995

publicat in M.Of. 775 din 19-noi-2010