Rasfoire documente

Decizia 12/2010 pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 11/2009 privind emiterea avizelor pentru înfiinţarea punctelor secundare de lucru ale cabinetelor medicale individuale, asociate, grupate şi ale societăţilor civile medicale

publicat in M.Of. 624 din 03-sep-2010

Hotarirea 17/2010 privind validarea unor membri interimari ai Consiliului Superior al Magistraturii

publicat in M.Of. 624 din 03-sep-2010

Hotarirea 897/2010 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unei suprafeţe totale de teren de 18.381 m2, trecută în proprietatea publică a statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie ''Varianta de ocolire a municipiului Constanţa''

publicat in M.Of. 624 din 03-sep-2010

Hotarirea 899/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 523/2010 privind donarea unor mijloace fixe şi bunuri materiale pentru munca de poliţie, aparţinând domeniului privat al statului, către Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova

publicat in M.Of. 624 din 03-sep-2010

Decizia 670/2010 privind aprobarea cererii de încetare a activităţii şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale PRO ASSISTANCE BROKERDE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 624 din 03-sep-2010

Decizia 677/2010 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare, la cerere, a Societăţii Comerciale ''IBC Expert - Broker de Asigurare'' - S.R.L.

publicat in M.Of. 624 din 03-sep-2010