Rasfoire documente

Decizia 814/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 2, 2^1 şi 3, art. 31 alin. 1 şi 2 şi art. 34 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 611 din 30-aug-2010

Decizia 823/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, astfel cum au fost modificate prin art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

publicat in M.Of. 611 din 30-aug-2010

Decizia 905/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 611 din 30-aug-2010

Decizia 906/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

publicat in M.Of. 611 din 30-aug-2010

Decizia 908/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

publicat in M.Of. 611 din 30-aug-2010

Decizia 912/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), ale art. 3 pct. 1 şi art. 31 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 611 din 30-aug-2010

Decizia 913/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1073 şi ale art. 1541 din Codul civil

publicat in M.Of. 611 din 30-aug-2010

Decizia 914/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1^1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 611 din 30-aug-2010