Rasfoire documente

Decizia 964/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

publicat in M.Of. 607 din 27-aug-2010

Decizia 965/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) şi art. 13 alin. (1), (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

publicat in M.Of. 607 din 27-aug-2010

Decizia 969/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 584 şi art. 585 din Codul civil

publicat in M.Of. 607 din 27-aug-2010

Decizia 970/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi ale art. 3 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 607 din 27-aug-2010

Decizia 972/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. 1, art. 31 şi art. 34 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 607 din 27-aug-2010

Decizia 994/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 607 din 27-aug-2010

Decizia 1002/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50 alin. (3) şi art. 50^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 607 din 27-aug-2010

Decizia 1004/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 37 alin. 2 şi art. 38 alin. 1 din Codul familiei, precum şi a celor ale art. 616 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 607 din 27-aug-2010

Decizia 1013/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1410-1453 din Codul civil

publicat in M.Of. 607 din 27-aug-2010