Rasfoire documente

Decizia 1009/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

publicat in M.Of. 594 din 23-aug-2010

Decizia 213/2010 privind eliberarea doamnei Adina Petrescu din funcţia de secretar de stat, şef al Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF

publicat in M.Of. 594 din 23-aug-2010

Decizia 214/2010 pentru numirea domnului Dumitrescu Claudiu Constantin în funcţia de şef, cu rang de secretar de stat, al Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF

publicat in M.Of. 594 din 23-aug-2010

Decizia 995/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. 1 şi 4, art. 70 alin. 2, art. 90 alin. 2, art. 171 alin. 1, art. 214 alin. 5 şi art. 224 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 594 din 23-aug-2010

Decizia 1000/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (1) lit. a), c) şi k) din Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii

publicat in M.Of. 594 din 23-aug-2010

Hotarirea 629/2010 pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş

publicat in M.Of. 594 din 23-aug-2010

Hotarirea 859/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 594 din 23-aug-2010

Ordinul 1119/2010 pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale implantabile active

publicat in M.Of. 594 din 23-aug-2010