Rasfoire documente

Hotarirea 815/2010 pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind colaborarea dintre forţele aeriene, semnat la Bucureşti la 29 martie 2010

publicat in M.Of. 581 din 17-aug-2010

Protocol din 2010 între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind colaborarea dintre forţele aeriene

publicat in M.Of. 581 din 17-aug-2010

Ordinul 1954/2010 privind desemnarea Societăţii Comerciale ''Societatea de Certificare ICECON CERT'' - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii

publicat in M.Of. 581 din 17-aug-2010

Decizia 944/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 129 alin. (1)-(4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 581 din 17-aug-2010

Decizia 978/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 139^6 alin. (2), (3), (4), (9) şi (10), precum şi a celor ale art. 139^9 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

publicat in M.Of. 581 din 17-aug-2010

Decizia 986/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 323 alin. 1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 581 din 17-aug-2010

Decizia 991/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

publicat in M.Of. 581 din 17-aug-2010

Circulara 26/2010 privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 200 de ani de la naşterea lui August Treboniu Laurian

publicat in M.Of. 581 din 17-aug-2010

Circulara 28/2010 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 iulie - 23 august 2010

publicat in M.Of. 581 din 17-aug-2010

Circulara 29/2010 privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 august - 23 septembrie 2010

publicat in M.Of. 581 din 17-aug-2010

Decizia 594/2010 privind sancţionarea cu interzicerea temporară a exercitării activităţii a Societăţii Comerciale ''Prima Broker de Asigurare-Reasigurare'' - S.R.L.

publicat in M.Of. 581 din 17-aug-2010

Decizia 595/2010 privind sancţionarea cu interzicerea temporară a exercitării activităţii a Societăţii Comerciale ''Orizont Broker de Asigurare-Reasigurare'' - S.A.

publicat in M.Of. 581 din 17-aug-2010

Decizia 596/2010 privind sancţionarea cu interzicerea temporară a exercitării activităţii a Societăţii Comerciale ''Birex Broker de Asigurare-Reasigurare'' - S.R.L.

publicat in M.Of. 581 din 17-aug-2010