Rasfoire documente

Ordinul 176/2010 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei

publicat in M.Of. 572 din 12-aug-2010

Contract din 2010 pentru asigurarea drepturilor salariale, precum şi a cheltuielilor materiale de natura bunurilor şi serviciilor necesare pentru funcţionarea cabinetelor de medicină legală din structura organizatorică a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale

publicat in M.Of. 572 din 12-aug-2010

Conventie din 2010 privind plata dobânzii subvenţionate aferente creditelor bancare cu garanţie guvernamentală pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

publicat in M.Of. 572 din 12-aug-2010

Hotarirea 762/2010 privind condiţiile de acordare, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru procurori, judecători, magistraţi-asistenţi, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi al parchetelor

publicat in M.Of. 572 din 12-aug-2010

Ordinul 177/2010 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale ''Parc Industrial Priboiu'' - S.A.

publicat in M.Of. 572 din 12-aug-2010

Ordinul 1070/2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea drepturilor salariale, precum şi a cheltuielilor materiale de natura bunurilor şi serviciilor necesare pentru funcţionarea cabinetelor de medicină legală din structura organizatorică a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale

publicat in M.Of. 572 din 12-aug-2010

Ordinul 1157/2010 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2/2010

publicat in M.Of. 572 din 12-aug-2010

Ordinul 1937/2010 pentru aprobarea modelului-cadru al Convenţiei privind plata dobânzii subvenţionate aferente creditelor bancare cu garanţie guvernamentală pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

publicat in M.Of. 572 din 12-aug-2010