Rasfoire documente

Decizia 938/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi art. 276 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 544 din 04-aug-2010

Decizia 941/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1), art. 19, art. 20, art. 21 alin. (2) lit. n) şi alin. (4) lit. d), e), g) şi l), art. 26, art. 115, art. 137, art. 145, art. 147^3, art. 156, art. 156^1 şi art. 159 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 544 din 04-aug-2010

Decizia 942/2010 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007 şi art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului militar şi funcţionarilor publici cu statut special din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională

publicat in M.Of. 544 din 04-aug-2010

Decizia 945/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

publicat in M.Of. 544 din 04-aug-2010

Ordinul 1866/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile şi metodologia pentru eliberarea licenţei şi brevetului de turism

publicat in M.Of. 544 din 04-aug-2010

Norme Metodologice din 2010 privind criteriile şi metodologia pentru eliberarea licenţei şi brevetului de turism

publicat in M.Of. 544 din 04-aug-2010