Rasfoire documente

Hotarirea 768/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

publicat in M.Of. 534 din 30-iul-2010

Ordinul 21/2010 privind modificarea Metodologiei de monitorizare a pieţei angro de energie electrică pentru aprecierea nivelului de concurenţă pe piaţă şi prevenirea abuzului de poziţie dominantă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2006

publicat in M.Of. 534 din 30-iul-2010

Ordinul 1867/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009

publicat in M.Of. 534 din 30-iul-2010

Ordinul 22/2010 pentru modificarea Metodologiei de monitorizare a pieţei cu amănuntul de energie electrică, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2008

publicat in M.Of. 534 din 30-iul-2010

Circulara 21/2010 privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unui set de cinci monede din argint dedicate patriarhilor Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea, Nicodim Munteanu, Justinian Marina, Iustin Moisescu şi Teoctist Arăpaşu

publicat in M.Of. 534 din 30-iul-2010

Decizia 549/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale GEPA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 534 din 30-iul-2010

Decizia 552/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale BROKER DE ASIGURARE - ECO BROKER SMART ACT - S.R.L.

publicat in M.Of. 534 din 30-iul-2010