Rasfoire documente

Decizia 716/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

publicat in M.Of. 470 din 08-iul-2010

Decizia 717/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 470 din 08-iul-2010

Decizia 718/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

publicat in M.Of. 470 din 08-iul-2010

Decizia 719/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. (1), art. 45 şi art. 48 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 470 din 08-iul-2010

Decizia 726/2010 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar şi a celor ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009

publicat in M.Of. 470 din 08-iul-2010

Decizia 728/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 470 din 08-iul-2010

Decizia 748/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 178 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 470 din 08-iul-2010

Decizia 750/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (2) lit. e) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006

publicat in M.Of. 470 din 08-iul-2010