Rasfoire documente

Ordinul 17/2010 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate practicate de operatorii pieţelor centralizate din sectorul energiei electrice

publicat in M.Of. 479 din 13-iul-2010

Metodologie din 2010 de stabilire a tarifelor reglementate practicate de operatorii pieţelor centralizate din sectorul energiei electrice

publicat in M.Of. 479 din 13-iul-2010

Hotarirea 599/2010 privind trecerea unor lucrări de artă plastică din proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Muzeului de Artă Braşov

publicat in M.Of. 479 din 13-iul-2010

Ordinul 1009/2010 privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi şi/sau celule umane, respectiv de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane în scop terapeutic

publicat in M.Of. 479 din 13-iul-2010

Hotarirea 598/2010 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei părţi dintr-un imobil

publicat in M.Of. 479 din 13-iul-2010

Hotarirea 600/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Penitenciarului Gherla

publicat in M.Of. 479 din 13-iul-2010

Ordinul 1015/2010 privind acreditarea Institutului Clinic de Uronefrologie şi Transplant Renal Fundeni

publicat in M.Of. 479 din 13-iul-2010

Ordinul 1016/2010 privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.343/2006

publicat in M.Of. 479 din 13-iul-2010