Rasfoire documente

Norma sanitara veterinara din 2010 privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală

publicat in M.Of. 462 din 06-iul-2010

Legea 136/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 462 din 06-iul-2010

Decretul 775/2010 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriului României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 462 din 06-iul-2010

Decizia 695/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 131, 132 şi 133 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată

publicat in M.Of. 462 din 06-iul-2010

Hotarirea 542/2010 privind aprobarea sumei necesare Curţii de Conturi pentru contractarea şi implementarea proiectului necontractat din fondurile Programului PHARE naţional 2006

publicat in M.Of. 462 din 06-iul-2010

Hotarirea 552/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Baba Ana şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Baba Ana, judeţul Prahova

publicat in M.Of. 462 din 06-iul-2010

Ordinul 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală

publicat in M.Of. 462 din 06-iul-2010

Ordinul 962/2010 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificările ulterioare, referitoare la avizarea unităţilor de tehnică medicală, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.636/2004

publicat in M.Of. 462 din 06-iul-2010