Rasfoire documente

Decizia 573/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare

publicat in M.Of. 410 din 21-iun-2010

Decizia 501/2010 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 149 şi art. 155^1 din Codul de procedură civilă, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi pentru prorogarea unor termene, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2008 pentru prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 410 din 21-iun-2010

Decizia 557/2010 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. a), art. 4 alin. (4), art. 8 şi art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii şi ale Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

publicat in M.Of. 410 din 21-iun-2010

Decizia 647/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori

publicat in M.Of. 410 din 21-iun-2010

Decizia 649/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori

publicat in M.Of. 410 din 21-iun-2010

Decizia 655/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. b) şi art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

publicat in M.Of. 410 din 21-iun-2010