Rasfoire documente

Decizia 453/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 383 din 10-iun-2010

Decizia 480/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (7) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 383 din 10-iun-2010

Decizia 481/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2008 pentru modificarea unor acte normative din domeniul social

publicat in M.Of. 383 din 10-iun-2010

Decizia 482/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 285 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

publicat in M.Of. 383 din 10-iun-2010

Decizia 485/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

publicat in M.Of. 383 din 10-iun-2010

Decizia 487/2010 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată şi ale art. 2 alin. (1) şi art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

publicat in M.Of. 383 din 10-iun-2010

Decizia 488/2010 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2008 pentru prorogarea unor termene şi ale Legii nr. 100/2009 pentru aprobarea acestei ordonanţe

publicat in M.Of. 383 din 10-iun-2010

Decizia 490/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 383 din 10-iun-2010