Rasfoire documente

Legea 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate

publicat in M.Of. 376 din 07-iun-2010

Decretul 542/2010 pentru promulgarea Legii privind împădurirea terenurilor degradate

publicat in M.Of. 376 din 07-iun-2010

Legea 102/2010 pentru ratificarea Statutului Agenţiei Internaţionale pentru Energie Regenerabilă, deschis spre semnare la Bonn la 26 ianuarie 2009, semnat de România la Bonn la 26 ianuarie 2009

publicat in M.Of. 376 din 07-iun-2010

Statut din 2009 al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Regenerabilă (IRENA)

publicat in M.Of. 376 din 07-iun-2010

Decretul 544/2010 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Statutului Agenţiei Internaţionale pentru Energie Regenerabilă, deschis spre semnare la Bonn la 26 ianuarie 2009, semnat de România la Bonn la 26 ianuarie 2009

publicat in M.Of. 376 din 07-iun-2010

Decretul 534/2010 privind conferirea unor decoraţii de război

publicat in M.Of. 376 din 07-iun-2010

Ordinul 615/2010 privind modificarea Normelor şi protocoalelor analitice, farmacotoxicologice şi clinice referitoare la testarea medicamentelor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 906/2006

publicat in M.Of. 376 din 07-iun-2010

Lista 7/2010 a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi participanţi la alegerile parţiale din 30 mai 2010 care au depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 382/2010 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea primarilor în unele circumscripţii electorale

publicat in M.Of. 376 din 07-iun-2010