Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2010 privind atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic

publicat in M.Of. 342 din 21-mai-2010

Decretul 515/2010 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 342 din 21-mai-2010

Legea 86/2010 pentru înfiinţarea comunei Racşa, judeţul Satu Mare, prin reorganizarea comunei Oraşu Nou

publicat in M.Of. 342 din 21-mai-2010

Decretul 510/2010 privind promulgarea Legii pentru înfiinţarea comunei Racşa, judeţul Satu Mare, prin reorganizarea comunei Oraşu Nou

publicat in M.Of. 342 din 21-mai-2010

Hotarirea 472/2010 privind stabilirea duratei mandatului, a criteriilor şi a condiţiilor de numire şi de revocare din funcţie, precum şi a situaţiilor de incompatibilitate pentru directorul general al structurii executive a organismului naţional de acreditare

publicat in M.Of. 342 din 21-mai-2010

Ordinul 718/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic

publicat in M.Of. 342 din 21-mai-2010

Rectificare din 2010 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.453/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 din 8 octombrie 2008

publicat in M.Of. 342 din 21-mai-2010

Rectificare din 2010 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 648/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 5 martie 2009

publicat in M.Of. 342 din 21-mai-2010

Rectificare din 2010 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.236/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 29 aprilie 2009

publicat in M.Of. 342 din 21-mai-2010

Rectificare din 2010 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.237/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 28 aprilie 2009

publicat in M.Of. 342 din 21-mai-2010

Rectificare din 2010 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.239/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 29 aprilie 2009

publicat in M.Of. 342 din 21-mai-2010

Rectificare din 2010 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.635/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 23 iunie 2009

publicat in M.Of. 342 din 21-mai-2010

Rectificare din 2010 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.782/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 22 iulie 2009

publicat in M.Of. 342 din 21-mai-2010

Rectificare din 2010 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.783/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 15 iulie 2009

publicat in M.Of. 342 din 21-mai-2010

Rectificare din 2010 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.995/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 7 august 2009

publicat in M.Of. 342 din 21-mai-2010

Rectificare din 2010 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 2.429/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 7 octombrie 2009

publicat in M.Of. 342 din 21-mai-2010

Rectificare din 2010 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 2.456/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 29 septembrie 2009

publicat in M.Of. 342 din 21-mai-2010

Rectificare din 2010 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 2.530/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 30 septembrie 2009

publicat in M.Of. 342 din 21-mai-2010

Rectificare din 2010 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 2.781/C/2009 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 22 octombrie 2009

publicat in M.Of. 342 din 21-mai-2010

Rectificare din 2010 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 3.062/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 din 12 noiembrie 2009

publicat in M.Of. 342 din 21-mai-2010

Rectificare din 2010 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 3.062/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 din 12 noiembrie 2009

publicat in M.Of. 342 din 21-mai-2010