Rasfoire documente

Decretul 533/2010 privind retragerea unei decoraţii

publicat in M.Of. 345 din 25-mai-2010

Decretul 516/2010 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 345 din 25-mai-2010

Norma sanitara veterinara din 2010 privind modul de soluţionare a cererilor pentru transferul autorizaţiilor de comercializare în România a produselor medicinale veterinare autorizate prin procedură naţională

publicat in M.Of. 345 din 25-mai-2010

Decretul 513/2010 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007

publicat in M.Of. 345 din 25-mai-2010

Decretul 514/2010 privind rechemarea unui ambasador

publicat in M.Of. 345 din 25-mai-2010

Decretul 517/2010 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 345 din 25-mai-2010

Decretul 518/2010 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 345 din 25-mai-2010

Decretul 531/2010 privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 345 din 25-mai-2010

Decretul 532/2010 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiţer

publicat in M.Of. 345 din 25-mai-2010

Hotarirea 484/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Timiş de către domnul Orban Andrei

publicat in M.Of. 345 din 25-mai-2010

Ordinul 47/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind modul de soluţionare a cererilor pentru transferul autorizaţiilor de comercializare în România a produselor medicinale veterinare autorizate prin procedură naţională

publicat in M.Of. 345 din 25-mai-2010

Ordinul 1080/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.548/2009

publicat in M.Of. 345 din 25-mai-2010

Ordinul 3810/2010 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Tom şi Jerry Junior'' din Constanţa

publicat in M.Of. 345 din 25-mai-2010

Ordinul 3811/2010 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Gosen'' din Arad

publicat in M.Of. 345 din 25-mai-2010

Ordinul 3812/2010 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din Bacău

publicat in M.Of. 345 din 25-mai-2010

Ordinul 3828/2010 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Particular ''Virgil Madgearu'' din Suceava

publicat in M.Of. 345 din 25-mai-2010

Ordinul 396/2010 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale COMPANIA DE FACTORING IFN - S.A.

publicat in M.Of. 345 din 25-mai-2010

Rectificare din 2010 la Hotărârea Guvernului nr. 162/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 1 august 2008

publicat in M.Of. 345 din 25-mai-2010

Rectificare din 2010 la Hotărârea Guvernului nr. 436/2009 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 22 mai 2009

publicat in M.Of. 345 din 25-mai-2010