Rasfoire documente

Ordinul 4/2010 pentru aprobarea Normelor privind organizarea activităţii de arhivă la asigurători, reasiguratori şi intermediari în asigurări şi/sau în reasigurări

publicat in M.Of. 264 din 22-apr-2010

Norma din 2010 privind organizarea activităţii de arhivă la asigurători, reasiguratori şi intermediari în asigurări şi/sau în reasigurări

publicat in M.Of. 264 din 22-apr-2010

Ordinul 344/2010 pentru modificarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea farmaciilor şi drogheriilor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 962/2009

publicat in M.Of. 264 din 22-apr-2010

Ordinul 19749/2010 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piaţă numai a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii şi interzicerea punerii pe piaţă a brichetelor fantezie

publicat in M.Of. 264 din 22-apr-2010

Hotarirea 24/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2009 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României

publicat in M.Of. 264 din 22-apr-2010

Hotarirea 25/2010 privind validarea alegerii preşedintelui Consiliului Economic şi Social

publicat in M.Of. 264 din 22-apr-2010

Hotarirea 27/2010 privind numirea unor membri ai Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

publicat in M.Of. 264 din 22-apr-2010

Hotarirea 19/2010 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României

publicat in M.Of. 264 din 22-apr-2010

Hotarirea 23/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pe anul 2010

publicat in M.Of. 264 din 22-apr-2010

Hotarirea 20/2010 pentru completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 29/1994 privind stabilirea organizaţiilor internaţionale la care participă Parlamentul României

publicat in M.Of. 264 din 22-apr-2010

Hotarirea 21/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 31/2009 privind constituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea pachetului de legi privind securitatea naţională

publicat in M.Of. 264 din 22-apr-2010

Hotarirea 22/2010 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 4/2009 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989

publicat in M.Of. 264 din 22-apr-2010

Ordinul 12/2010 pentru prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 63/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Naţională de Gaze Naturale ''Romgaz'' - S.A. Mediaş

publicat in M.Of. 264 din 22-apr-2010

Ordinul 13/2010 pentru prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 81/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială ''Depomureş'' - S.A. Târgu Mureş

publicat in M.Of. 264 din 22-apr-2010

Ordinul 86/2010 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piaţă numai a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii şi interzicerea punerii pe piaţă a brichetelor fantezie

publicat in M.Of. 264 din 22-apr-2010

Ordinul 393/2010 privind aprobarea lansării Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, propuse pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice'' (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 1, operaţiunea 4.1.b) ''Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie''- partea de distribuţie

publicat in M.Of. 264 din 22-apr-2010