Rasfoire documente

Ordinul 864/2010 privind unele aspecte referitoare la întocmirea raportărilor anuale şi a situaţiilor financiare anuale

publicat in M.Of. 229 din 12-apr-2010

Ordinul 8/2010 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a preţurilor şi a cantităţilor de energie electrică vândute de producători pe bază de contracte reglementate şi a preţurilor pentru energia termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/2008

publicat in M.Of. 229 din 12-apr-2010

Hotarirea 4/2010 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 12/2008 privind înfiinţarea Centrului de Excelenţă NATO în domeniul HUMINT & CI (NATO CoE HUMINT & CI), pe teritoriul României

publicat in M.Of. 229 din 12-apr-2010

Hotarirea 5/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 19/2009 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

publicat in M.Of. 229 din 12-apr-2010

Hotarirea 6/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2009 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României

publicat in M.Of. 229 din 12-apr-2010

Hotarirea 7/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 16/2009 privind constituirea Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară Euro-Mediteraneană

publicat in M.Of. 229 din 12-apr-2010

Hotarirea 8/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2009 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale

publicat in M.Of. 229 din 12-apr-2010

Hotarirea 11/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 20/2009 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

publicat in M.Of. 229 din 12-apr-2010

Hotarirea 6/2010 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 229 din 12-apr-2010

Decretul 421/2010 privind conferirea unor decoraţii cu însemn de război

publicat in M.Of. 229 din 12-apr-2010

Hotarirea 9/2010 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2009 privind aprobarea componenţei Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO

publicat in M.Of. 229 din 12-apr-2010