Rasfoire documente

Hotarirea 152/2010 privind atribuirea calităţii de împuternicit de frontieră la frontiera româno-sârbă, pentru desemnarea componenţei delegaţiei părţii române în Comisia mixtă pentru întreţinerea şi reconstituirea frontierei în sectorul de uscat al frontierei româno-bulgare şi privind modificarea unor acte normative pentru aplicarea unor documente de cooperare bilaterală în domeniul regimului frontierei de stat

publicat in M.Of. 174 din 17-mar-2010

Decizia 141/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (2) teza întâi din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, prin raportare la cele ale art. 60 alin. (4) şi (5) din aceeaşi lege

publicat in M.Of. 174 din 17-mar-2010

Decizia 130/2010 privind numirea domnului Todea Andrei-Barbu în funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

publicat in M.Of. 174 din 17-mar-2010

Decizia 72/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 174 din 17-mar-2010

Decizia 181/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 174 din 17-mar-2010

Decizia 202/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 174 din 17-mar-2010

Hotarirea 176/2010 privind transmiterea unor imobile situate în localitatea Hilişeu-Crişan, comuna Hilişeu-Horia, şi localitatea Crasnaleuca, comuna Coţuşca, judeţul Botoşani, din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Botoşani în domeniul public al comunelor Hilişeu-Horia şi Coţuşca şi în administrarea consiliilor locale respective

publicat in M.Of. 174 din 17-mar-2010

Hotarirea 178/2010 pentru modificarea art. 19 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

publicat in M.Of. 174 din 17-mar-2010

Hotarirea 190/2010 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 ianuarie 2009 şi la Paris la 10 septembrie 2009 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, încheiat la Paris la 4 iunie 1998

publicat in M.Of. 174 din 17-mar-2010

Hotarirea 192/2010 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui imobil situat în comuna Crişan, judeţul Tulcea

publicat in M.Of. 174 din 17-mar-2010

Decizia 129/2010 privind revocarea şi numirea unor membri în organul colegial de conducere al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor

publicat in M.Of. 174 din 17-mar-2010

Decizia 131/2010 privind stabilirea atribuţiilor domnului Munteanu Codrin-Dumitru, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 174 din 17-mar-2010

Decizia 132/2010 privind numirea prin mobilitate a domnului Costel Marian Dima în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 174 din 17-mar-2010

Decizia 133/2010 privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Andrei Florin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 174 din 17-mar-2010

Lista din 2010 cuprinzând asociaţiile care primesc subvenţii de la bugetul local al municipiului Mediaş în anul 2010, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistentă socială

publicat in M.Of. 174 din 17-mar-2010

Rectificare din 2010 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 şi 628 bis din 23 august 2002

publicat in M.Of. 174 din 17-mar-2010