Rasfoire documente

Hotarirea 149/2010 privind darea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe dintr-un imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

publicat in M.Of. 143 din 04-mar-2010

Legea 24/2010 pentru modificarea şi completarea art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 143 din 04-mar-2010

Legea 23/2010 pentru modificarea şi completarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate

publicat in M.Of. 143 din 04-mar-2010

Decretul 328/2010 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 143 din 04-mar-2010

Decretul 327/2010 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate

publicat in M.Of. 143 din 04-mar-2010

Legea 29/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ

publicat in M.Of. 143 din 04-mar-2010

Decretul 333/2010 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ

publicat in M.Of. 143 din 04-mar-2010

Legea 30/2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2009 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European

publicat in M.Of. 143 din 04-mar-2010

Decretul 334/2010 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2009 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European

publicat in M.Of. 143 din 04-mar-2010

Legea 31/2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE

publicat in M.Of. 143 din 04-mar-2010

Decretul 335/2010 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE

publicat in M.Of. 143 din 04-mar-2010

Legea 32/2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-contabile aplicabile în implementarea programului Facilitatea de tranziţie pentru România, prevăzut în Decizia Comisiei C (2007) 5.793 din 30 noiembrie 2007 privind contribuţia financiară a Facilităţii de tranziţie pentru întărirea capacităţii instituţionale în România

publicat in M.Of. 143 din 04-mar-2010

Decretul 336/2010 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-contabile aplicabile în implementarea programului Facilitatea de tranziţie pentru România, prevăzut în Decizia Comisiei C (2007) 5.793 din 30 noiembrie 2007 privind contribuţia financiară a Facilităţii de tranziţie pentru întărirea capacităţii instituţionale în România

publicat in M.Of. 143 din 04-mar-2010

Legea 33/2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. în scopul refinanţării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004

publicat in M.Of. 143 din 04-mar-2010

Decretul 337/2010 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. în scopul refinanţării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004

publicat in M.Of. 143 din 04-mar-2010

Hotarirea 4/2010 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 143 din 04-mar-2010

Hotarirea 1/2010 [R] privind cererea de anulare a alegerilor din 22 noiembrie 2009 pentru funcţia de Preşedinte al României, formulată de domnul Eduard Manole

publicat in M.Of. 143 din 04-mar-2010

Hotarirea 147/2010 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 143 din 04-mar-2010

Decizia 120/2010 privind numirea domnului Dumitru-Nicu Cornoiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

publicat in M.Of. 143 din 04-mar-2010

Ordinul 362/2010 privind modificarea anexei 1-b la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 563/2009 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe ţară, fără regim special, necesare raportării activităţii furnizorilor de servicii medicale

publicat in M.Of. 143 din 04-mar-2010