Rasfoire documente

Decizia 1021/2009 privind autorizarea funcţionării ca societate de asigurare a Societăţii Comerciale ERGO ASIGURĂRI DE VIAŢĂ - S.A.

publicat in M.Of. 923 din 30-dec-2009

Hotarirea 37/2009 [R] referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 22 noiembrie 2009 şi la confirmarea rezultatelor acestuia

publicat in M.Of. 923 din 30-dec-2009

Hotarirea 1613/2009 privind aprobarea diferenţierii pe zone geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce se acordă personalului didactic calificat de predare, potrivit prevederilor pct. 4 din anexa nr. II/1.4 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 923 din 30-dec-2009

Ordinul 1585/2009 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VI ''Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic'' din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.290/2006

publicat in M.Of. 923 din 30-dec-2009

Ordinul 2520/2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de selecţie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producţie şi distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.335/2006

publicat in M.Of. 923 din 30-dec-2009

Ordinul 6189/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala ''Rut'' din Bucureşti

publicat in M.Of. 923 din 30-dec-2009

Ordinul 6191/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Internaţională Cluj

publicat in M.Of. 923 din 30-dec-2009

Ordinul 6197/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Sanitară Postliceală ''Carol Davila'' din Caracal

publicat in M.Of. 923 din 30-dec-2009

Ordinul 6199/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară ''Eugen Nicoară'' din Miercurea-Ciuc

publicat in M.Of. 923 din 30-dec-2009

Ordinul 6206/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară FEG din Iaşi

publicat in M.Of. 923 din 30-dec-2009