Rasfoire documente

Ordinul 6226/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a cluburilor sportive studenţeşti din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării

publicat in M.Of. 920 din 29-dec-2009

Hotarirea 1618/2009 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2010

publicat in M.Of. 920 din 29-dec-2009

Ordinul 101/2009 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul pieţei centralizate participanţilor la pieţele administrate de acesta şi a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice

publicat in M.Of. 920 din 29-dec-2009

Ordinul 102/2009 privind aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii impliciţi şi furnizorii de ultimă opţiune consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici

publicat in M.Of. 920 din 29-dec-2009

Ordinul 1603/2009 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 416/428/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009

publicat in M.Of. 920 din 29-dec-2009

Ordinul 2240/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.286/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate, din cadrul operaţiunii 4.1.c) ''Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate'' din axa prioritară 4 ''Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice'' a Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice'' (POS CCE)

publicat in M.Of. 920 din 29-dec-2009

Ordinul 1045/2009 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 416/428/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009

publicat in M.Of. 920 din 29-dec-2009

Ordinul 100/2009 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distribuţie

publicat in M.Of. 920 din 29-dec-2009

Regulament din 2009 de organizare şi funcţionare a cluburilor sportive studenţeşti din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării

publicat in M.Of. 920 din 29-dec-2009