Rasfoire documente

Lista din 2009 a semnelor electorale, depuse şi admise, potrivit legii, la Biroul Electoral Central de partidele politice şi alianţele politice care participă la alegerile parţiale din Colegiul uninominal nr. 1 pentru Camera Deputaţilor din Circumscripţia Electorală nr. 42 - Municipiul Bucureşti din data de 17 ianuarie 2010

publicat in M.Of. 910 din 24-dec-2009

Decretul 1893/2009 privind acordarea gradului profesional de chestor de penitenciare unui comisar şef de penitenciare

publicat in M.Of. 910 din 24-dec-2009

Ordinul 921/2009 privind retragerea de pe piaţă a radiomicrofoanelor AK-80 fabricate de Enping Yixing Electronic Equipment Co LTD din China, introduse pe piaţa din România de către Societatea Comercială VALMARI 93 - S.R.L.

publicat in M.Of. 910 din 24-dec-2009

Decretul 1891/2009 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Administraţiei si Internelor

publicat in M.Of. 910 din 24-dec-2009

Decretul 1892/2009 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Administraţiei si Internelor

publicat in M.Of. 910 din 24-dec-2009

Decretul 1894/2009 privind acordarea gradului profesional de chestor de penitenciare unui comisar şef de penitenciare

publicat in M.Of. 910 din 24-dec-2009

Ordinul 683/2009 pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 116/153/358/2005

publicat in M.Of. 910 din 24-dec-2009

Ordinul 990/2009 pentru modificarea unor acte normative din domeniul turismului în vederea implementării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România

publicat in M.Of. 910 din 24-dec-2009

Ordinul 1752/2009 pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii si Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucureşti

publicat in M.Of. 910 din 24-dec-2009

Decizia 138/2009 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului referitor la Metodologia privind remuneraţiile reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerile pe videograme ale operelor muzicale utilizate în cadrul operelor audiovizuale, altele decât videoclipurile muzicale, concertele şi înregistrările audiovizuale conţinând biografii ale unor artişti interpreţi sau trupe de muzică

publicat in M.Of. 910 din 24-dec-2009

Ordinul 1452/2009 pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 116/153/358/2005

publicat in M.Of. 910 din 24-dec-2009

Ordinul 1684/2009 pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 116/153/358/2005

publicat in M.Of. 910 din 24-dec-2009