Rasfoire documente

Decizia 1513/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 101 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 896 din 22-dec-2009

Decizia 1519/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 75 alin. (3) din Titlul VI al Legii nr. 39/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice

publicat in M.Of. 896 din 22-dec-2009

Decizia 1520/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei

publicat in M.Of. 896 din 22-dec-2009

Decizia 1552/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 896 din 22-dec-2009

Decizia 1562/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

publicat in M.Of. 896 din 22-dec-2009

Decizia 1568/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă

publicat in M.Of. 896 din 22-dec-2009

Decizia 1574/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 155 lit. d) şi e) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

publicat in M.Of. 896 din 22-dec-2009

Decizia 1579/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 896 din 22-dec-2009

Decizia 1604/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 896 din 22-dec-2009