Rasfoire documente

Decizia 1554/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. 1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 883 din 17-dec-2009

Decizia 1368/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariate ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ şi a celor ale art. 2 şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

publicat in M.Of. 883 din 17-dec-2009

Decizia 1418/2009 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor

publicat in M.Of. 883 din 17-dec-2009

Decizia 1422/2009 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (9) şi ale art. 4 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum şi ale art. 26 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 883 din 17-dec-2009

Decizia 1428/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

publicat in M.Of. 883 din 17-dec-2009

Decizia 1516/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 136 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 883 din 17-dec-2009

Decizia 1589/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. 1 şi 4, art. 70 alin. 2, art. 171 alin. 1 şi art. 224 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 883 din 17-dec-2009

Decizia 1595/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. 2 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 883 din 17-dec-2009

Decizia 1599/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 1-4 din Codul penal

publicat in M.Of. 883 din 17-dec-2009