Rasfoire documente

Decizia 1378/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 alin. 1 şi art. 319 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 881 din 17-dec-2009

Decizia 1421/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

publicat in M.Of. 881 din 17-dec-2009

Decizia 1437/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 881 din 17-dec-2009

Decizia 1440/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 399 şi art. 7208 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 881 din 17-dec-2009

Decizia 1446/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 şi art. 2811 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 881 din 17-dec-2009

Decizia 1448/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 403 alin. 1 şi art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 881 din 17-dec-2009

Decizia 1467/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3021 alin. 1 lit. c) şi ale art. 306 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 881 din 17-dec-2009

Decizia 1472/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariate ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ şi a celor ale art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

publicat in M.Of. 881 din 17-dec-2009

Decizia 1521/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 53 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

publicat in M.Of. 881 din 17-dec-2009