Rasfoire documente

Legea 380/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate

publicat in M.Of. 873 din 15-dec-2009

Decretul 1856/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate

publicat in M.Of. 873 din 15-dec-2009

Decretul 1861/2009 privind conferirea unor ordine

publicat in M.Of. 873 din 15-dec-2009

Decizia 1384/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II pct. 10 din Legea nr. 441/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată

publicat in M.Of. 873 din 15-dec-2009

Hotarirea 1341/2009 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş

publicat in M.Of. 873 din 15-dec-2009

Hotarirea 1522/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind organizarea şi funcţionarea unor instituţii din subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

publicat in M.Of. 873 din 15-dec-2009

Ordinul 1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare

publicat in M.Of. 873 din 15-dec-2009

Ordinul 1731/2009 privind înscrierea pe documente a numărului de înregistrare ca operator de date cu caracter personal

publicat in M.Of. 873 din 15-dec-2009

Ordinul 3291/2009 pentru modificarea anexei nr. 8 la Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003

publicat in M.Of. 873 din 15-dec-2009

Hotarirea 1535/2009 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003

publicat in M.Of. 873 din 15-dec-2009

Regulament din 2009 de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare

publicat in M.Of. 873 din 15-dec-2009