Rasfoire documente

Ordinul 3305/2009 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.341/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 2.2.3 ''Dezvoltarea unor reţele de centre C-D, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil (GRID, GEANT)'', 2.2.4 ''Întărirea capacităţii administrative'' şi 2.3.2 ''Dezvoltarea infrastructurii de C-D a întreprinderilor, cu crearea de noi locuri de muncă pentru C-D'' ale Axei prioritare 2 ''Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare'' din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice'' 2007-2013

publicat in M.Of. 871 din 14-dec-2009

Decizia 1339/2009 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 şi art. 34 din Codul de procedură civilă, ale art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului şi ale art. 3 din Normele metodologice nr. P/608/773/1998 privind modul de ţinere a registrelor comerţului şi de efectuare a înregistrărilor

publicat in M.Of. 871 din 14-dec-2009

Decizia 1388/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

publicat in M.Of. 871 din 14-dec-2009

Decizia 1583/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 394 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 871 din 14-dec-2009

Decizia 1588/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (3^2) teza întâi din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 163/1937

publicat in M.Of. 871 din 14-dec-2009

Hotarirea 1449/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2008 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic în anul 2009, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi, a Hotărârii Guvernului nr. 693/2009 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal pentru anul 2009, a cuantumului acestuia şi a sumelor totale alocate fiecărei activităţi, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 269/2009 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul de îmbunătăţiri funciare în anul 2009, a cuantumului acestuia şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi

publicat in M.Of. 871 din 14-dec-2009

Hotarirea 1514/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii din cadrul proiectului ''Iniţiativa Copiii Străzii'', din judeţele Bihor şi Galaţi

publicat in M.Of. 871 din 14-dec-2009

Ordinul 1460/2009 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.341/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 2.2.3 ''Dezvoltarea unor reţele de centre C-D, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil (GRID, GEANT)'', 2.2.4 ''Întărirea capacităţii administrative'' şi 2.3.2 ''Dezvoltarea infrastructurii de C-D a întreprinderilor, cu crearea de noi locuri de muncă pentru C-D'' ale Axei prioritare 2 ''Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare'' din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice'' 2007-2013

publicat in M.Of. 871 din 14-dec-2009

Ordinul 1461/2009 pentru modificarea anexelor la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.508/2007 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 2.2.1 ''Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)'' şi 2.3.1 ''Sprijin pentru start-up-urile şi spin-off-urile inovative'' ale axei prioritare 2 ''Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare'' din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice'' (POS CCE) 2007-2013

publicat in M.Of. 871 din 14-dec-2009

Ordinul 2069/2009 privind modificarea şi completarea anexelor la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.345/2008 pentru aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 2.1.1 ''Proiecte de cercetare în parteneriat între universităţi / instituţii de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi'', 2.1.2 ''Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate'' şi 2.3.3 ''Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor'' ale axei prioritare 2 ''Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare'' din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice'' 2007-2013

publicat in M.Of. 871 din 14-dec-2009

Ordinul 3306/2009 pentru modificarea anexelor la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.508/2007 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 2.2.1 ''Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)'' şi 2.3.1 ''Sprijin pentru start-up-urile şi spin-off-urile inovative'' ale axei prioritare 2 ''Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare'' din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice'' (POS CCE) 2007-2013

publicat in M.Of. 871 din 14-dec-2009

Ordinul 3304/2009 privind modificarea şi completarea anexelor la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.345/2008 pentru aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 2.1.1 ''Proiecte de cercetare în parteneriat între universităţi / instituţii de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi'', 2.1.2 ''Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate'' şi 2.3.3 ''Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor'' ale axei prioritare 2 ''Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare'' din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice'' 2007-2013

publicat in M.Of. 871 din 14-dec-2009