Rasfoire documente

Decizia 1408/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 87 din 13-feb-2009

Decizia 1392/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 244 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 87 din 13-feb-2009

Decizia 1397/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 400^1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 87 din 13-feb-2009

Ordinul 30/2009 privind delegarea competenţei de aprobare a solicitărilor de scoatere definitivă sau de ocupare temporară a terenurilor din fondul forestier care au suprafaţa mai mică de 1 ha conducătorilor subunităţilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură

publicat in M.Of. 87 din 13-feb-2009

Ordinul 68/2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006

publicat in M.Of. 87 din 13-feb-2009

Hotarirea 09/144/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor şi modalităţilor pentru determinarea onorariilor, indemnizaţiilor şi compensaţiilor cuvenite experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, precum şi societăţilor de profil, membri ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

publicat in M.Of. 87 din 13-feb-2009

Regulament din 2009 privind stabilirea criteriilor şi modalităţilor pentru determinarea onorariilor, indemnizaţiilor şi compensaţiilor cuvenite experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, precum şi societăţilor de profil, membri ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

publicat in M.Of. 87 din 13-feb-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.752/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 27 iunie 2008

publicat in M.Of. 87 din 13-feb-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.491/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 10 octombrie 2008

publicat in M.Of. 87 din 13-feb-2009

Instructiuni din 2009 de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006

publicat in M.Of. 87 din 13-feb-2009