Rasfoire documente

Regulamentul 23/2009 privind comisioanele practicate de Banca Naţională a României pentru serviciile aferente conturilor curente în lei deschise în evidenţele sale

publicat in M.Of. 875 din 15-dec-2009

Hotarirea 1538/2009 privind suplimentarea bugetului Ministerului Public din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

publicat in M.Of. 875 din 15-dec-2009

Decizia 1603/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 378 alin. 1^1 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 875 din 15-dec-2009

Hotarirea 1441/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Consolidare şi modernizare Sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române''

publicat in M.Of. 875 din 15-dec-2009

Ordinul 94/2009 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul pieţei centralizate participanţilor la pieţele administrate de acesta şi a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice

publicat in M.Of. 875 din 15-dec-2009

Ordinul M.124/2009 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Medico - Militar, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.102/2009

publicat in M.Of. 875 din 15-dec-2009

Ordinul 301/2009 privind stabilirea unul spaţiu în care funcţionează Centrul special de primire şi cazare a solicitanţilor de azil, având regimul juridic al zonei de tranzit

publicat in M.Of. 875 din 15-dec-2009

Lista 27/2009 partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi care au depus până la data de 10 decembrie 2009 rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1^1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerea preşedintelui României

publicat in M.Of. 875 din 15-dec-2009

Decizia 17/2009 [A] pentru examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind stabilirea posibilităţii de a ataca cu plângere direct la instanţă, conform art. 278^1 din Codul de procedură penală, soluţiile de netrimitere în judecată dispuse prin rechizitoriu

publicat in M.Of. 875 din 15-dec-2009

Decizia 1618/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. 4^1 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 875 din 15-dec-2009

Decizia 995/2009 privind identificarea pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice ale serviciilor de originare a apelurilor la puncte fixe, ale serviciilor de tranzit comutat al apelurilor, precum şi ale serviciilor de acces la puncte fixe la reţelele publice de telefonie

publicat in M.Of. 875 din 15-dec-2009