Rasfoire documente

Hotarirea 1438/2009 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială

publicat in M.Of. 866 din 11-dec-2009

Hotarirea 1510/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Lucrări pentru reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut-Bârlad''

publicat in M.Of. 866 din 11-dec-2009

Hotarirea 1509/2009 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor

publicat in M.Of. 866 din 11-dec-2009

Hotarirea 1511/2009 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Societăţii Comerciale ''Editura Scrisul Românesc'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

publicat in M.Of. 866 din 11-dec-2009

Hotarirea 1518/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi a Hotărârii Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

publicat in M.Of. 866 din 11-dec-2009

Hotarirea 1519/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 367/2002 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei ''Delta Dunării'' şi a componenţei nominale a Consiliului ştiinţific

publicat in M.Of. 866 din 11-dec-2009

Ordinul 1019/2009 privind retragerea desemnării şi notificării Institutului de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii ICECON - S.A. pentru funcţia de organism de certificare produse pentru construcţii şi pentru funcţia de organism de certificare a controlului producţiei în fabrică pentru produse pentru construcţii

publicat in M.Of. 866 din 11-dec-2009

Ordinul 1020/2009 privind suspendarea desemnării şi notificării Laboratorului de cercetare şi încercări pentru protecţia hidrofugă a construcţiilor şi învelitori şi Laboratorului de cercetare şi încercări pentru protecţia la coroziune şi degradare biochimică a construcţiilor aparţinând de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti

publicat in M.Of. 866 din 11-dec-2009

Decizia 922/2009 privind suspendarea, la cerere, a desfăşurării activităţii de broker de asigurare de către Societatea Comercială ASIRAN BROKER DE ASIGURĂRI ŞI REASIGURĂRI - S.R.L.

publicat in M.Of. 866 din 11-dec-2009

Hotarirea 1521/2009 privind unele măsuri în vederea înfiinţării Institutului Regional de Oncologie Timişoara

publicat in M.Of. 866 din 11-dec-2009