Rasfoire documente

Hotarirea 1436/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 851 din 08-dec-2009

Hotarirea 1500/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ''Varianta de ocolire a municipiului Arad'' km 0+000- km 12+000, judeţul Arad

publicat in M.Of. 851 din 08-dec-2009

Ordinul M.120/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind vânzarea de către Ministerul Apărării Naţionale a unor locuinţe de serviciu pe care le are în administrare

publicat in M.Of. 851 din 08-dec-2009

Ordinul 1519/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a furnizorilor privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti şi a serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD), precum şi a modelului de autorizaţie emis de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 851 din 08-dec-2009

Ordinul 2060/2009 pentru modificarea pct. 9.1 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.287/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial ''Creştere a competitivităţii economice'', axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 2, operaţiunea 4.2 ''Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie''

publicat in M.Of. 851 din 08-dec-2009

Ordinul 1521/2009 pentru modificarea anexei nr. 2A la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 326/2009 privind înfiinţarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi Comisiei naţionale de transparenţă

publicat in M.Of. 851 din 08-dec-2009

Norme Metodologice din 2009 privind vânzarea de către Ministerul Apărării Naţionale a unor locuinţe de serviciu pe care le are în administrare

publicat in M.Of. 851 din 08-dec-2009

Norme Metodologice din 2009 de autorizare a furnizorilor privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti şi a serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD), precum şi a modelului de autorizaţie emis de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 851 din 08-dec-2009