Rasfoire documente

Ordinul 2100/2009 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE

publicat in M.Of. 848 din 08-dec-2009

Rectificare din 2009 în Norma nr. 19/2009 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2007 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii administrate privat şi administratorii acestora, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 27/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 din 16 noiembrie 2009

publicat in M.Of. 848 din 08-dec-2009

Rectificare din 2009 la Instrucţiunile pentru aplicarea prevederilor cap. IV ''Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariate, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare'' din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar, nr. 1.730/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 25 noiembrie 2009

publicat in M.Of. 848 din 08-dec-2009

Ordinul 968/2009 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE

publicat in M.Of. 848 din 08-dec-2009

Ordinul 1737/2009 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE

publicat in M.Of. 848 din 08-dec-2009

Hotarirea 1421/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti

publicat in M.Of. 848 din 08-dec-2009

Norma din 2009 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE

publicat in M.Of. 848 din 08-dec-2009

Norma din 2009 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE

publicat in M.Of. 848 din 08-dec-2009

Norma din 2009 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE

publicat in M.Of. 848 din 08-dec-2009