Rasfoire documente

Hotarirea 1412/2009 privind organizarea şi funcţionarea Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei

publicat in M.Of. 830 din 03-dec-2009

Hotarirea 1388/2009 pentru completarea anexei nr. 45 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

publicat in M.Of. 830 din 03-dec-2009

Hotarirea 1389/2009 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 830 din 03-dec-2009

Hotarirea 1390/2009 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 830 din 03-dec-2009

Hotarirea 1391/2009 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 830 din 03-dec-2009

Hotarirea 1411/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative de înfiinţare, organizare şi funcţionare a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi a unor entităţi din subordinea sa

publicat in M.Of. 830 din 03-dec-2009

Hotarirea 1469/2009 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 537/2009 privind aprobarea subvenţiei unitare acordate pentru acţiuni de ecologizare Societăţii Comerciale ''Romplumb'' - S.A. Baia Mare

publicat in M.Of. 830 din 03-dec-2009

Ordinul 3279/2009 privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

publicat in M.Of. 830 din 03-dec-2009

Circulara 44/2009 privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede cu tema ''Timişoara - primul oraş european iluminat electric''

publicat in M.Of. 830 din 03-dec-2009

Ordinul 990/2009 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale I.F.N. GAMA-LEASING - S.A.

publicat in M.Of. 830 din 03-dec-2009

Hotarirea 1392/2009 privind modificarea lungimii şi a traseului unui drum judeţean, situat în judeţele Prahova şi Dâmboviţa

publicat in M.Of. 830 din 03-dec-2009