Rasfoire documente

Hotarirea 1401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare

publicat in M.Of. 821 din 30-noi-2009

Decizia 1374/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 363 alin. 3 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 821 din 30-noi-2009

Legea 369/2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbţiei sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi prin Fondul European pentru Pescuit

publicat in M.Of. 821 din 30-noi-2009

Decretul 1731/2009 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbţiei sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi prin Fondul European pentru Pescuit

publicat in M.Of. 821 din 30-noi-2009

Legea 371/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

publicat in M.Of. 821 din 30-noi-2009

Decretul 1733/2009 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

publicat in M.Of. 821 din 30-noi-2009

Legea 374/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2009 pentru modificarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

publicat in M.Of. 821 din 30-noi-2009

Decretul 1736/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2009 pentru modificarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

publicat in M.Of. 821 din 30-noi-2009

Decizia 1365/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) teza ''care, la data decesului, avea calitatea de pensionar'' din Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor

publicat in M.Of. 821 din 30-noi-2009

Hotarirea 1400/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

publicat in M.Of. 821 din 30-noi-2009

Hotarirea 1402/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Credite şi Burse de Studii

publicat in M.Of. 821 din 30-noi-2009

Hotarirea 1403/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie ''Prof. Dr. G. K. Constantinescu''

publicat in M.Of. 821 din 30-noi-2009