Rasfoire documente

Hotarirea 1343/2009 pentru scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului a unor suprafeţe de teren ca urmare a retrocedării acestora către foştii proprietari

publicat in M.Of. 794 din 20-noi-2009

Decizia 1431/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 1 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 794 din 20-noi-2009

Decizia 1349/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 794 din 20-noi-2009

Decizia 1427/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 794 din 20-noi-2009

Decizia 1430/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 2 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 794 din 20-noi-2009

Decizia 1432/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 4 şi 7 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 794 din 20-noi-2009

Decizia 1433/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 794 din 20-noi-2009

Decizia 1455/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 160^2 alin. 1 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 794 din 20-noi-2009

Hotarirea 1323/2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 876/2007 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la regimul transporturilor navale

publicat in M.Of. 794 din 20-noi-2009

Hotarirea 1346/2009 privind aprobarea înscrierii în inventarul bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor a unui imobil situat în municipiul Piteşti şi pentru actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare pentru 3 imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, situate în localităţile Olteniţa, Sinaia şi Bacău

publicat in M.Of. 794 din 20-noi-2009