Rasfoire documente

Legea 354/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2009 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991

publicat in M.Of. 781 din 16-noi-2009

Legea 339/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art. IV alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007

publicat in M.Of. 781 din 16-noi-2009

Decretul 1655/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art. IV alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007

publicat in M.Of. 781 din 16-noi-2009

Decretul 1689/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2009 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991

publicat in M.Of. 781 din 16-noi-2009

Hotarirea 30/2009 privind contestaţia formulată de domnul Eduard Manole, candidat la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009, cu privire la împiedicarea sa de a-şi desfăşura campania electorală în condiţiile legii

publicat in M.Of. 781 din 16-noi-2009

Hotarirea 1319/2009 pentru completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

publicat in M.Of. 781 din 16-noi-2009

Hotarirea 1338/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii din cadrul programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

publicat in M.Of. 781 din 16-noi-2009

Hotarirea 1339/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie ''Bazin de înot de polo - str. Alexandru Vaida Voevod, f.n., Cluj-Napoca, judeţul Cluj'' din cadrul Programului ''Bazine de înot'', realizat prin Compania Naţională de Investiţii ''C.N.I.'' - S.A.

publicat in M.Of. 781 din 16-noi-2009

Hotarirea 1342/2009 pentru aprobarea redistribuirii sumelor alocate din credite externe, pe anul 2009, între Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 781 din 16-noi-2009

Ordinul 100/2009 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 47/2009

publicat in M.Of. 781 din 16-noi-2009

Ordinul 773/2009 privind interzicerea comercializării echipamentelor terminale de telecomunicaţii neconforme de tip KX-TEB 308BX şi KX-TDA100BX, introduse pe piaţa din România de către Societatea Comercială ABC TELECOM DISTRIBUTION - S.R.L.

publicat in M.Of. 781 din 16-noi-2009

Lista 25/2009 partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi care au depus până la data de 13 noiembrie 2009 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38. alin. (1^1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.034/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea unor primari şi a unui consiliu local

publicat in M.Of. 781 din 16-noi-2009

Ordinul 5794/2009 privind aprobarea metodologiilor de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

publicat in M.Of. 781 din 16-noi-2009