Rasfoire documente

Legea 349/2009 pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev la 21-23 mai 2003 şi semnat de România la 21 mai 2003, la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991

publicat in M.Of. 787 din 18-noi-2009

Protocol din 2003 privind evaluarea strategică de mediu la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră*

publicat in M.Of. 787 din 18-noi-2009

Decretul 1665/2009 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev la 21-23 mai 2003 şi semnat de România la 21 mai 2003, la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991

publicat in M.Of. 787 din 18-noi-2009

Legea 350/2009 pentru ratificarea Acordului încheiat prin schimb de note verbale efectuat între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Ungare, la 25 septembrie 2008 şi 10 aprilie 2009, privind modificarea şi completarea Convenţiei consulare dintre Republica Socialistă România şi Republica Populară Ungară, semnată la Bucureşti la 28 noiembrie 1973

publicat in M.Of. 787 din 18-noi-2009

Decretul 1666/2009 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului încheiat prin schimb de note verbale efectuat între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Ungare, la 25 septembrie 2008 şi 10 aprilie 2009, privind modificarea şi completarea Convenţiei consulare dintre Republica Socialistă România şi Republica Populară Ungară, semnată la Bucureşti la 28 noiembrie 1973

publicat in M.Of. 787 din 18-noi-2009

Ordinul 528/2009 privind completarea anexei la Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 526/2007 privind dobândirea calităţii de formator în domeniul responsabililor cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor - RSVTI

publicat in M.Of. 787 din 18-noi-2009

Ordinul 695/2009 privind aprobarea nivelului comisioanelor de acordare a scrisorilor de garanţie pentru anul 2009

publicat in M.Of. 787 din 18-noi-2009

Ordinul 3156/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat a veniturilor obţinute de autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, care s-au reorganizat ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

publicat in M.Of. 787 din 18-noi-2009

Norme Metodologice din 2009 privind virarea la bugetul de stat a veniturilor obţinute de autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, care s-au reorganizat ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

publicat in M.Of. 787 din 18-noi-2009