Rasfoire documente

Ordinul 3062/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

publicat in M.Of. 773 din 12-noi-2009

Hotarirea 1304/2009 privind suplimentarea bugetului Ministerului întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri pe anul 2009 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului

publicat in M.Of. 773 din 12-noi-2009

Hotarirea 1312/2009 privind trecerea unui sector de drum naţional, aflat în proprietatea publică a statului, situat în judeţul Cluj, din administrarea municipiului Câmpia Turzii în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., în vederea realizării activităţilor de interes public naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

publicat in M.Of. 773 din 12-noi-2009

Hotarirea 1320/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.095/2009 privind repartizarea către bugetele locale a unor sume pentru operatorii economici care asigură energia termică pentru populaţie

publicat in M.Of. 773 din 12-noi-2009

Ordinul 84/2009 privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a preţurilor locale de referinţă şi a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 21/514/2006

publicat in M.Of. 773 din 12-noi-2009

Ordinul 267/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Planului-cadru intersectorial gradual pentru combaterea efectelor pandemiei cu virusul A/H1N1

publicat in M.Of. 773 din 12-noi-2009

Rectificare din 2009 la Decizia primului-ministru nr. 745/2009 privind eliberarea doamnei Cristina Ecaterina Coruţ din funcţia de secretar general în cadrul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 737 din 29 octombrie 2009

publicat in M.Of. 773 din 12-noi-2009

Rectificare din 2009 la Decizia primului-ministru nr. 746/2009 privind aplicarea mobilităţii domnului Adrian Viorel Nicolaescu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de secretar general în cadrul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 737 din 29 octombrie 2009

publicat in M.Of. 773 din 12-noi-2009

Ordinul 439/2009 privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a preţurilor locale de referinţă şi a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 21/514/2006

publicat in M.Of. 773 din 12-noi-2009