Rasfoire documente

Hotarirea 53/2009 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 771 din 11-noi-2009

Hotarirea 1327/2009 pentru modificarea anexei nr. 3 ''Judeţul Argeş'' la Hotărârea Guvernului nr. 1.051/2009 privind stabilirea secţiilor de votare speciale care se vor organiza în municipii, oraşe şi comune pentru desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2009

publicat in M.Of. 771 din 11-noi-2009

Hotarirea 1328/2009 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

publicat in M.Of. 771 din 11-noi-2009

Hotarirea 1329/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.259/2009 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 22 noiembrie 2009

publicat in M.Of. 771 din 11-noi-2009

Ordinul 234/2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind fundamentarea, aprobarea şi încasarea tarifelor şi taxelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în vederea desfăşurării operaţiunilor petroliere

publicat in M.Of. 771 din 11-noi-2009

Decizia 891/2009 privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.858/2007 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale

publicat in M.Of. 771 din 11-noi-2009

Instructiuni Tehnice din 2009 privind fundamentarea, aprobarea şi încasarea tarifelor şi taxelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în vederea desfăşurării operaţiunilor petroliere

publicat in M.Of. 771 din 11-noi-2009