Rasfoire documente

Hotarirea 1313/2009 privind modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 770 din 11-noi-2009

Legea 328/2009 privind ratificarea actelor adoptate la Congresul Uniunii Poştale Universale de la Geneva (23 iulie - 12 august 2008)

publicat in M.Of. 770 din 11-noi-2009

Decretul 1587/2009 pentru promulgarea Legii privind ratificarea actelor adoptate la Congresul Uniunii Poştale Universale de la Geneva (23 iulie - 12 august 2008)

publicat in M.Of. 770 din 11-noi-2009

Decizia 1321/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 770 din 11-noi-2009

Hotarirea 1295/2009 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 476/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Codului internaţional de management al siguranţei - Codul I.S.M. amendat, a Normelor metodologice privind procedura de eliberare a certificatelor de management al siguranţei în conformitate cu cerinţele Codului I.S.M. amendat şi a Normelor metodologice pentru mandatarea auditorilor

publicat in M.Of. 770 din 11-noi-2009

Hotarirea 1311/2009 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, situate în judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 770 din 11-noi-2009

Hotarirea 1314/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Construcţia variantei de ocolire a municipiului Lugoj''

publicat in M.Of. 770 din 11-noi-2009

Hotarirea 1315/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Varianta de ocolire Plugova''

publicat in M.Of. 770 din 11-noi-2009

Hotarirea 1316/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Varianta de ocolire Caransebeş''

publicat in M.Of. 770 din 11-noi-2009

Hotarirea 1318/2009 pentru modificarea unor acte normative privind implementarea măsurilor necesare intervenţiei în pandemia de gripă A/H1N1

publicat in M.Of. 770 din 11-noi-2009

Circulara 41/2009 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 octombrie - 23 noiembrie 2009

publicat in M.Of. 770 din 11-noi-2009

Lista 24/2009 partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi care au depus până la data de 9 noiembrie 2009 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.034/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea unor primari şi a unui consiliu local

publicat in M.Of. 770 din 11-noi-2009

Sentinta civila 767/2008 pronunţată în Şedinţa publică a Curţii de Apel Cluj - Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal

publicat in M.Of. 770 din 11-noi-2009

Ordinul 1402/2009 pentru modificarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea farmaciilor şi drogheriilor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 962/2009

publicat in M.Of. 770 din 11-noi-2009